Fysioterapia

Fysioterapia


Fysioterapia on tehokas hoitomuoto, kun pyritään saavuttamaan hyviä ja kestäviä muutoksia kehon toimintoihin.

Mitä on TULE- Fysioterapia?

Fysioterapia Tampere | Lielahti

TULE- Fysioterpia = Tuki- ja Liikuntaelin Fysioterapia.
Fysioterapia on usein kiputilojen poistamista, sekä toimintakyvyn, työkyvyn ja liikkumisen edistämistä. Myös vammasta kuntoutuminen / leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen, toimintakyvyn alentuminen, vammojen ennaltaehkäisy tai suorituskyvyn parantuminen on keskiössä. Fysioterapialla pyritään saavuttamaan asiakkaalle paras mahdollinen tulos yhteistyössä hänen kanssaan, hänen voimavaransa ja vaatimuksensa huomioiden. Hyvien hoitotulosten saavuttaminen vaatii hyvää työtä vastaanotolla, mutta ratkaisevana tekijänä pitkäaikaisten muutosten saavuttamiseksi on asiakkaan oma aktiivisuus.

Milloin Fysioterpiaan?
- Akuutit ja krooniset kiputilat
- Vamman sattuessa
- Ennen ja jälkeen leikkaushoidon (kuntoutus)
- Haluat parantaa työ-, toiminta- tai suorituskykyä
- Kiputilojen tai vammojen ennaltaehkäisy

Mistä Fysioterapia koostuu?
- Tutkiminen (luodaan vahva ja toimiva perusta hoidolle)
- Ohjaus ja neuvonta
- Terapeuttinen harjoittelu (Liikeharjoittelu, voimaharjoittelu...)
- Manuaalinen- ja Fysikaalinen terapia
- Apuvälinepalvelut