KIPU

15.01.2023
💥🤯 𝑲𝑰𝑷𝑼


Kipu on kokemuksena läsnä varmasti kaikilla meillä jossakin vaiheessa elämää. Osalla siitä koituu isompia ongelmia elämään ja osalla ne ovat voineet myöskin aiheutua elämän eri ongelmista. Ylhäällä kuvissa muutamia yleisesti kohdattuja myyttisiä ajatuksia kivusta. Tekstissä alta löydät myytteihin hieman selvennyksiä ⬇️
••••••••••••••• •••••••••••


1️⃣ Kipu määritelmänä International Association the Study of Pain mukaan;

"Kipu on epämiellyttävä aistimus- ja tunnekokemus, joka liittyy todettuun tai mahdolliseen kudosvaurioon tai jota kuvataan samalla tavoin"


Kipuihin ei aina pystytä löytämään rakenteellista syytä. Aistimus syntyy aivoissa monen mutkan kautta.


2️⃣ Kipu on jokaisen oma kokemus. Kokemukseen vaikuttavat esim: psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset tekijät
Merkittäviksi krooniselle kivulle altistaviksi tekijöiksi on todettu mm; korkea ikä, aiemmat kipukokemukset ja perheen kipuhistoria, huono itse koettu terveys, työhön ja genetiikkaan liittyvät tekijät, naissukupuoli, masennus, ahdistuneisuus


3️⃣ Monissa kipuongelmissa liikkumattomuus saattaa itsessään olla ongelma. Esimerkkinä polven rustovaurio; rusto tarvitsee pumppaavaa liikettä ja painetta toimiakseen oikein ja sen on todettu pitkällä aikavälillä paksuuntuvan.


4️⃣ Jos mitään rakenteellista syytä ei löydetä, niin leikkaukselle ei ole tällöin aihetta. Monissa leikkauksien hyötyjä tutkivassa tutkimusessakin on todettu, että lumeleikkaus ja siitä saatu positiivinen toipumisajatus (placebo) on koettu yhtä tehokkaaksi tai tehottomaksi, kuin oletetun vaivan kirurginen hoito. Eli psyykkisillä tekijöillä on väliä kivun hoidossa!

••••••••••• •••••••••••••••
Koska kipu on niin kokonaisvaltainen kokemus, me fysioterapeutit ja muut alan ammattilaiset haluamme käydä vastaanotolla läpi kokonaisuutta. Kyselemme arjen vaatimuksista, elämän viimeaikaisia tapahtumia ja fyysisiä haittoja, koska ne kaikki vaikuttavat asiaan. Älä jää kivun kanssa yksin!


Lähde: Ammattilaisen Kipukirja