Lantiokori + selkäkipu

07.09.2022
Liikuta sitä lantioo! 🕺🏽


Kun seuraavan kerran pohdit mistä alaselkäkipu tai "SI-nivelvaiva" voisi johtua, käy mielessäsi ensin läpi lista lihaksista, jotka vaikuttavat lantiokorin asentoon ja liikkeeseen. Ovatko nämä 32 lihasta vasemmalla ja oikealla eli noin 64 lihasta saaneet mielestäsi viime viikkoina riittävästi toimintaa arjessasi? Mistä luulet vaivan johtuvan? Mitä asioita arjessasi muuttaisit, että vaivaa ei olisi? Voit käyttää ajatuksen apuna (eli ohittaaksesi listan lihaksia) terveysliikuntasuosituksia, täyttyvätkö ne? (Kuva alla)


Työikäisille suunnattu määrä terveysliikuntaa viikossa ei ole ylitsepääsemätön määrä. Esim. reipasta liikkumista tulisi olla viikossa vähintään 2t 30minLista lantiokoriin kiinnittyvistä tuki-ja liikuntaelin lihaksista; 


𝙋𝘼𝙆𝘼𝙍𝘼:

Gluteus maximus 

Gluteus medius

Gluteus minimus

Piriformis

Gemellus superior & inferior

Quadratus femoris

Obturatorius internus & externus
 

𝙇𝙊𝙉𝙆𝘼𝙉𝙆𝙊𝙐𝙆𝙄𝙎𝙏𝘼𝙅𝘼𝙏:

Psoas major & minor

Iliacus

Tensor fascia latae


𝙍𝙀𝙄𝙎𝙄:

Adductor magnus

Adductor brevis

Adductor longus

Pectineus

Biceps femoris

Semitendinosus

Semimembranosus

Gracilis

Sartorius


𝙑𝘼𝙏𝙎𝘼𝙏;

Transversusabdominis

Obliquus internus & externus

Quadratus lumborum

Rectus abdominis

Pyramidalis


𝙎𝙀𝙇𝙆Ä:

Iliocostalis lumborum

Longissimus thoracis

Latissimus dorsi

Multifidus

+lantionpohjan lihaksetfysioterapia - kuntoutus - lantio - selkäkipu - si-nivel - tampere